//
you're reading...
Burma

International Women’s Day

ပထမဆုံးဗမာ့အမ်ိဳးသမီးတပ္္က အမ်ိဳးသမီးစစ္သားေတြကို ဒီေဆာင္းပါးနဲ ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။

 

ဒီေနဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေနျဖစ္ပါတယ္။ မတ္လ၈ရက္ ေရာက္တိုင္း ႏိုင္ငံ တကာမွာ ဒီေနကိုက်င္းပရင္း အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ လူမွႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ တိုးတက္လာသလား။ ဆုတ္ယုတ္သြားသလား။ အမ်ိဳး သမီးေတြရဲ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကိုေရာ အစုိးရနဲ အဖြဲအစည္းေတြက ကာ ကြယ္ရဲလား။ ျမွင့္တင္ရဲလားဆိုတာ ေဆြးေႏြး ေလ့ရွိပါတယ္။

 

 

ကြ်န္မတို ႏိုင္ငံမွာလဲ ဒီလိုမ်ိဳးေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပရင္း ဗမာအမ်ိဳးသမီးေတြ ဘာလဲ။ ဘယ္လဲ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္ အင္မတန္အက်ိဳးရွိမွာပါ။ ကြ်န္မေလ့လာရ သေလာက္ ဗမာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ အေျခအေနဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း၆၅ႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး အခုထိ သိသိသာသာမေျပာင္းေသးပါဘူး။

 

အစိုးရေရာ မီဒီယာေရာ သာမန္ေယာက္်ားေတြပါ သူတိုရဲ အေတြးအေခၚမွာ မိန္းမ ေတြကို အထင္ အျမင္ေသးတဲ့ စိတ္ေတြရွိပါတယ္။ ၆၅ႏွစ္စာ ဗမာသတင္းစာေတြ မဂၢဇင္းေတြ ဖတ္ၿပီးဒီစကားကို ေျပာတာပါ။ အခုလည္း ရွိေနဆဲပါပဲ။ ၀မ္းနည္း စရာေကာင္းတာက ဗမာအမ်ိဳးသမီး၊ အထူးသျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္ေတြက ဒါေတြကို သိလ်က္နဲ ခံေနၾက၊ ခံေနရတာပါ။

 

ဥပမာတခုေပးရရင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ မိန္းမေတြကို ၾကက္မတြန္လို မိုးမလင္း၊ မိန္းမ ဖ်က္ရင္ ျပည္ဖ်က္။ မိန္းမတန္မဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြနဲ ကန္ကြက္တဲ့ အေရးအသားေတြကို ဗမာ့ေခတ္တို ျမန္မာ့အလင္းတိုမွာ အမ်ားႀကီး ေတြရပါတယ္။ သဘာ၀က ေပးတဲ့ တာ၀န္ျဖစ္တဲ့ အိမ္ေထာင္သားေမြး အလုပ္ကိုသာ လုပ္ၾကဖို တိုက္တြန္းတာေတြကိုလဲ ထြန္းေနစဥ္တို ရန္ကုန္ေနစဥ္ တိုမွာ ေတြႏိုင္ ပါတယ္။

 

မ‘ႏုိင္’ႏိုင္တဲ့ စစ္ကို မတိုက္ဘဲေနရင္ ပညာရွိလို ေျပာၾကပါတယ္။ မိန္းမေတြ ဒီလို ခံေနတာဟာ အဲဒါကို သိလိုဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္အျပင္ တိုက္လိုရမယ့္ အေျခအေနကို ေစာင့္ေနတာလဲ ပါပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို တြက္ၾကည့္ရင္ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္စရာ ရွိတာေပါ့။

 

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြမွာ ေယာက္်ားေတြနဲအတူ ေ့ရွတန္းကပါခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေၾကာင္းကိုလဲ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ေမ့သေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ သူတိုအေၾကာင္းကို အခုအနည္းငယ္ ျပန္ေ၀ငွရင္း ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သူတိုေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဒီကေနေျပာပါရေစ။

 

ဗမာႏိုင္ငံရဲ ပထမဆုံး အမ်ိဳးသမီးတပ္္ကို ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၇ရက္ေနမွာ ဖြဲပါတယ္။ ၁၉၄၄ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာေခၚေတာ့ လာေလွ်ာက္သူ အမ်ိဳးသမီးက ၁၀၀ေက်ာ္တယ္။ အဲဒီေခတ္က ဗလငါးတန္ဖြံၿဖိဳးေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ လ်ိဳ၀ွက္ လွႈပ္ရွားေနတဲ့ အာရွလူငယ္အစည္းအရုံးက အစည္းအရုံး ၀င္ေတြ မ်ားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္နဲစာရင္ နယ္ကအမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။

 

ေရာက္လာတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ေနစရာတန္းလ်ား၊ ၀တ္စရာ ယူနီေဖာင္းေတြ စီစဥ္ေပးဖို ဘာမွအဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

 

အဲဒီ၁၀၀ေက်ာ္ထဲကမွ ၇ေယာက္ကိုပဲ အခုအင္းလ်ားေလွေလွာ္ရြက္တိုက္အသင္း ဖြင့္ထားတဲ့ေနရာမွာ အိမ္ႀကီးတလုံးနဲထားၿပီး စစ္ရုံးမွာ ဘာသာျပန္အလုပ္ေတြ၊ တျခားအလုပ္ေတြ လုပ္ခိုင္းရင္းနဲ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္း၊ ေသနတ္ပစ္သင္တန္းေတြ ေပးပါတယ္။

 

အဲဒီ ၇ေယာက္ထဲမွာ ဗိုလ္အဆင့္ရသူက ေဒၚေစာျမ၊ ဒုဗိုလ္ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္နဲ တပ္သားအဆင့္ရသူေတြက ေဒၚလွခင္၊ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ေဒၚထားထား၊ ေဒၚခင္အုန္းရင္နဲ့ ေဒၚႏွင္းဆီတိုျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚထားထားက အရာခံဗိုလ္ျဖစ္လာၿပီး က်န္သူမ်ား ရာထူးအဆင့္အတန္းေပးအပ္ခံရျခင္းမရွိလိုေဒၚထားထားရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ မတ္လ၂၇ရက္ေန တပ္ေတြ မထြက္ခင္ ဒီ၇ေယာက္ကို စစ္တိုင္း ၃တိုင္းကို ပိုထားပါတယ္။ ေနာက္မွ နယ္မွာစည္းရုံးေရးဆင္းေနတဲ့ ေဒၚၾကည္ညြန္ေခၚ ေဒၚျမင့္သိန္းနဲ ေဒၚခင္ရီတိုက စစ္တိုင္းေတြကို လိုက္သြားလို ၉ေယာက္ျဖစ္သြားပါတယ္။

 

ဒီေတာ့ ဗမာ့အမ်ိဳးသမီးတပ္မေတာ္ကို ၇ေယာက္နဲ စတယ္ေျပာလဲ မွန္ပါတယ္။ ၉ေယာက္ဆိုရင္လဲ မမွားပါဘူး။ ဒီ၉ေယာက္ထဲမွာ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္ရယ္၊ ေဒၚ ထားထားရယ္က ညီအမ၊ ေဒၚလွခင္နဲ ေဒၚခင္အုန္းရင္က ညီအမ၊ ေပါင္း ညီအမႏွစ္စုံပါပါတယ္။ အခုအသက္ရွင္လ်က္ရွိေနတာကလဲ ဒီညီအမ ေလးေယာက္ပါပဲ။ ေလးေယာက္စလုံး ဖ်ာပုံကပါ။

 

ၾကက္ကြ်န္းက အိမ္ႀကီးမွာေနရင္း ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက မနက္ဆို စက္ဘီးကိုယ္စီနဲ ရုံးတက္ပါတယ္။ အားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးစာေပေတြ ဖတ္ၾက၊ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေတာထဲရာက္ရင္ ဒူေပဒါေပခံႏိုင္ေအာင္ ကန္စြန္းရြက္ခ်ည္းပဲ စားၾကည့္တာတို့ ဘာတို လုပ္ၾကပါသတဲ့။ အေတာ္အတန္ ခ်မ္းသာတဲ့ ေခတ္ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀န္းကလာသူေတြမို တပ္ထြက္တဲ့အခါ ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပင္ဆင္ၾကတာပါ။

 

မတ္လ၂၇ရက္ေန ေတာ္လွန္ေရးေနနားနီးလာေတာ့ သူတိုကို တပ္ထြက္ဖို ဗမာ့အမ်ိဳးသမီးတပ္ကို ကိုင္တဲ့ ဒုေသနာပတိ ဗိုလ္လက္်ာကေခၚေျပာပါတယ္။ တပ္ထြက္ရမယ္ပဲေျပာတယ္။ ဘယ္သြားရမလဲ ဆိုတာ မသိၾကပါဘူး။ လ်ိဳ၀ွက္တဲ့ ကိစၥမို တပ္ထြက္မယ္ဆိုတာ အိမ္ကိုလဲ မေျပာႏိုင္ၾကပါဘူး။

 

ရန္ကုန္က အရင္သံပုံခ်ိဳင့္၊ အခုေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံေနရာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က အနီးကပ္ဆုံးရန္သူကို ရွာၿပီးတိုက္ၾကဆိုတဲ့ သမိုင္း၀င္မိန္ခြန္းေျပာၿပီး တၿမိဳလုံး အုံးအုံးထၿပီး ႏွႈတ္ဆက္ၾက၊ ေအာင္သေျပကမ္းၾကတဲ့ တပ္ထြက္အခမ္းအနားမွာ ဒီအမ်ိဳးသမီးေတြ မပါပါဘူး။

 

တပ္ေတြေရာက္လာရင္ ေဒသခံေတြက ရန္မမူေအာင္၊ အစားအေသာက္ ေပးခ်င္ေအာင္၊ အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ေတြကို သတင္းမေပးေအာင္ စည္းရုံးဖို့ သူတိုက စစ္တိုင္းမွႈးေတြနဲ ႀကိဳၿပီး ထြက္သြားပါၿပီ။ ေဒၚခင္ရီနဲ ေဒၚခင္အုံးရင္က ဗိုလ္ ေက်ာ္ေဇာတိုင္း တိုင္း၄၊ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္နဲ က်န္တဲ့လူေတြက ဗိုလ္မွႈးေအာင္ရဲ သရက္ ခရိုင္ တိုင္းနဲ ့ေဒၚခင္ၾကည္က ဗိုလ္ရဲထြ္ရဲတိုင္း၆ ကို သြားရပါတယ္။

 

အမ်ိဳးသမီးေတြ အဓိကလုပ္ရတာကေတာ့ စည္းရုံးေရးပါ။ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္တိုဆို သရက္ခရိုင္မွာ ရြာေပါင္း၄၄ရြာကို တရြာ၀င္တရြာထြက္သြား။ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဘာျဖစ္လို ဂ်ပန္ကိုတိုက္ ေနၾကလဲ ဆိုတာရွင္းျပ။ ရိကၡာေတြရွာေပး။ ညဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးစာေတြကို အဂၤလိပ္ကေန ဗမာလိုျပန္ေပး၊ ေၾကးနန္းေတြကို ဘာသာျပန္ စတာေတြ လုပ္ရပါတယ္။

 

ပဲခူးဘက္က တိုင္း၄မွာေတာ့ ေဒၚခင္အုန္းရင္တိုက ေနာက္ဗိုလ္မွႈးျဖစ္လာတဲ့ ဗိုလ္မွႈးဘရွင္နဲ စည္းရုံးေရးဆင္းရပါတယ္။ ဗမာစစ္တပ္ေတြ ရြာေတြကို မေရာက္ခင္ ႀကိဳၿပီးသြား၊ စည္းရုံးေရးေတြလုပ္ရပါတယ္။ ၁၉ႏွစ္၊ ၂၀၊ ၂၀ေက်ာ္ ေခတ္ပညာတတ္ အမ်ိဳးသမီးေလးေတြ ပစၥတိုေဆာင္ၿပီး ေယာက္်ားေတြနဲ ရင္ေပါင္တန္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းကို ေတာသူေတာင္သားေတြက အင္မတန္ အဲ့ၾသၾကပါသတဲ့။  တခ်ိဳမိန္းမငယ္ေလးေတြဆို တပ္ထဲ၀င္ခ်င္တဲ့အထိ ျဖစ္ပါ သတဲ့။

 

တိုင္းေတြထဲမွာ တိုင္းက ေတာ္လွန္ေရးကာလေနာက္ပိုင္းမွာ နည္းနည္းအႏၱရာယ္ ပိုမ်ားတယ္လို ေဒၚခင္အုန္းရင္ကေျပာပါတယ္။ မဟာမိတ္ေတြနဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္က အေပၚကေနဖိၿပီးတိုက္ေတာ့ ဂ်ပန္တပ္ေတြက စစ္ေတာင္းျမစ္တေလ်ာက္ကေန ယိုးဒယားဘက္ ေဖာက္ထြက္ဖို လုပ္ရေတာ့ ၾကားထဲက ပဲခူးခရိုင္ကို ျဖတ္ရ ပါတယ္။  ဒါ့ေၾကာင့္ ပဲခူးခရိုင္က ေနာက္ပိုင္း အခုအေခၚ ပြဲၾကမ္းပါတယ္။

 

တခါရြာထဲမွာ နားေနတုန္း ဂ်ပန္ေတြေရာက္လာလို အိမ္ေပၚကေန ေဘးက စပါးက်ီထဲခုန္ခ်ၿပီး ထြက္ေျပးရပါသတဲ့။ တခါလဲ ေတာင္ေပၚမွာ ေရာက္ေနတုန္း ေအာက္က ဂ်ပန္တပ္ေတြ ၀ုိင္းထားလို တပ္ကလာၿပီး ကယ္ရေသးတယ္လို အဘြားေဒၚခင္အုန္းရင္က ျပန္ေျပာျပပါတယ္။

 

ဂ်ပန္ေတြနဲ တိုက္ပြဲၿပီးရင္ ေရႊေတြ၊ ေက်ာက္ေတြ ကေလာ္ထုတ္ထားတဲ့ လက္၀တ္ ရတနာ ေတြကိုလဲ ရတတ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ရဲေဘာ္ေတြက ညညက်ရင္ ထုတ္၀တ္ၿပီး ကၾက၊ ခုန္ၾက လုပ္ၾကတာကိုလဲ အဘြားကျပန္အမွတ္ရပါတယ္။ သူတိုေတြ အဲဒါေတြကို ပဲခူးနားက ေတာင္ကုန္းတခုေပၚမွာ ျမွပ္ထားခဲ့တယ္လို ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အဲဒီ အေၾကာင္းဘာမွ မၾကားရဘူးတဲ့။

 

ေတာ္လွန္ေရးၿပီးခါနီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အကုန္လုံး တုိင္း၊ သရက္ခရိုင္မွာ ျပန္စုၾကပါတယ္။ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္ကလြဲၿပီး အကုန္လုံး ဖ်ားၾကလို ေဒၚခင္ၾကည္ ၾကည္က ျပဳစုရပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေတာ့ တပ္ေတြရန္ကုန္မျပန္ခင္ သူတိုကို ျပန္ၾကေတာ့ဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္ကစလို သူတိုရဲ ရဲေဘာ္မအေခၚခံရတဲ့ ဘ၀နိဂုံးခ်ဳပ္သြားပါတယ္။

 

စစ္ထြက္တုန္းကလဲ ခပ္ကုပ္ကုပ္၊ စစ္ကျပန္ေတာ့လဲ ခပ္ကုပ္ကုပ္ပါပဲ။ တတိုင္းျပည္လုံးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို အာရုံစိုက္ ေနၾကခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ က်ရာအခန္းကေန စြန္စြန္စားစား ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဒီအမ်ိဳးသမီး ၉ေယာက္အေၾကာင္း တိုင္းျပည္က သတိေတာင္ မထားလိုက္မိပါဘူး။

 

သူတိုကလည္း ေက်ာ္ၾကားျခင္းကို အလ်ဥ္းအလိုမရွိပါဘူး။ တိုတိုင္းျပည္အတြက္ တိုတတ္ႏိုင္တာ လုပ္ၾကမယ္ဆိုၿပီး စြန္စြန္စားစားလုပ္ၾကမယ့္ ခံယူခ်က္ပဲရွိပါတယ္။ တပ္က အထုတ္ခံ လိုက္ရေပမယ့္ ၁၉၄၆ လုပ္သားေပါင္းစုံသပိတ္ေတြမွာ၊ ၁၉၄ ေကာ္ျမဴနစ္ပါတီေတာခိုေတာ့ ေတာထဲလိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ ေနာက္အခ်ိန္ရမွ ဆက္ေရးပါ့မယ္။

 

သမိုင္းကိုျပန္ေျပာျပတဲ့ အဘြားေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္၊ ေဒၚထားထား၊ ေဒၚခင္ၾကည္၊ ေဒၚလွခင္နဲေဒၚခင္အုန္းရင္တိုကို ဒီေနရာကေန ဂါရ၀ျပဳပါတယ္။ ၂၀၀၈ဒီဇင္ဘာကမွ ဆုံးသြားတဲ့ အဘြားေဒၚခင္ၾကည္ ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။ အဘြားတိုကို မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြက ေမ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။

 

women_fighters_ylmembers_at_annual_gathering

 

ႏွစ္တိုင္းေတာ္လွန္ေရးေန ေရာက္ရင္ လြတ္လပ္ေရးလွႈပ္ရွားမွႈမွာ ပါခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ေ့ရွမွာစုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဂါရ၀ျပဳၾကပါတယ္။

(ဓာတ္ပုံကို အဘြားေဒၚခင္ၾကည္ၾကည့္ဆီက ရပါတယ္။)

 

phwa_hla_khin

 

 

တပ္မွာေနတုန္းက ၀တ္ခဲ့တဲ့ ေဘာင္းဘီနဲ အဘြားေဒၚလွခင္

 

ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္က ေနာက္ေတာ့ သိန္းေဖျမင့္နဲ လက္ထပ္ပါတယ္။ ေဒၚခင္ ၾကည္က ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ ဗိုလ္ရဲထြ္နဲ လက္ထပ္ပါတယ္။

Discussion

10 thoughts on “International Women’s Day

 1. တန္ဖိုးရွိလိုက္တဲ႔ စာေလးပါလား ညီမေရ။
  က်ရာတာ၀န္ကို ေက်ေက်ပြန္ပြန္ တေထာင္႔တေနရာက ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ၾကတဲ႔ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတာ္ေတြကို ဒီေနရာကေန ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳမိပါတယ္။
  တပ္ထဲမွာ ၀တ္ခဲ႔တဲ႔ ေဘာင္းဘီေလးကို ခုထိ တရုိတေသ သိမ္းထားတာကို ၾကည္႔ၿပီး သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ အေလးအနက္ တန္ဖိုးထားခဲ႔သလဲ ဆိုတာ သိသာပါတယ္။ အဖြားမ်က္ႏွာေလးကလဲ ၾကည္စင္ေနတာပဲ။
  ေတာထဲလိုက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ႔အေၾကာင္းေလးလဲ အခ်ိန္ရရင္ ဆက္ပါအုံးေနာ္

  Posted by မိုးခ်ိဳသင္း | 08/03/2009, 23:44
 2. မဇီဇ၀ါေရ.. ဒီစာအတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ တခုေလာက္ ျပင္ေပးပါရေစ၊ ဆရာလုပ္တာမဟုတ္ပါေနာ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ေဒၚခင္ၾကည္က ဗိုလ္ရဲထြဋ္ရဲ႕ တိုင္း ၆ မွာ တာ၀န္က်ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေတြ႔ခဲ့ၾကလို႔ လက္ထပ္ျဖစ္က်တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗိုလ္ရဲထြဋ္နဲ႔ ေဒၚခင္ၾကည္ဟာ က်ေနာ့္ အဖိုးနဲ႔ အဖြားပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့လို႔ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ေသနာပတိအေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အဖြားကို ေပးတဲ့ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ အဖိုးက တိုင္းမႉးတေယာက္အေနနဲ႔ အဖြားကို ေပးတဲ့ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ၂ ခုလံုး က်ေနာ့္ဆီမွာ မိတၱဴရိွေနပါေသးတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ တကယ့္ကို တန္ဖိုးရိွတဲ့ ပိုစ့္ပါပဲ။ အဖြားအတြက္ ဆုေတာင္းအတြက္လည္း က်ေနာ္ ဒီကေနပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဖိုး ၀မ္းသာေအာင္လည္း က်ေနာ္ ဒီပိုစ့္ေလးအေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါဦးမယ္။

  Posted by ရာဇာေက်ာ္ | 11/03/2009, 16:43
 3. ျပင္ေပးတာ ေက်းဇူးပါ ကိုရာဇာေရ။ ေဒၚခင္ရီနဲ ့ေဒၚခင္ၾကည္မွားသြားပါတယ္။ ဘြားၾကည္ကိုေတာ့ ပ်ဥ္းမနားက ဗိုလ္ေသာင္းၾကည္တပ္ကို လႊတ္တယ္လို ့ ေဒၚခင္ၾကည္ၾကည္က ေျပာပါတယ္။ ပ်ဥ္းမနား၊ မိတၳီလာ၊ ေတာင္ငူနဲ ့ေတာင္ပိုင္းရွမ္းက တိုင္း၆ေအာက္မွာမို ့ဗိုလ္ေသာင္းၾကည္တပ္က ဗိုလ္ရဲထြြဋ္ေအာက္က တပ္ခြဲလို ့ယူဆလို ့ ရမယ္ ထင္ပါတယ္။

  Posted by zizawa | 11/03/2009, 16:57
 4. ေဟး ညီမေလး။ မင္း အေရးေကာင္းပဲ။ ဆက္လုပ္။ သမိုင္းဆိုတာ လူေတြလိမ္လို႔မရတဲ့အရာတစ္ခုပဲ။ လူႀကီးသူမေတြ သက္ရွိထင္ရွားရွိေနတုန္း၊ ေႏွာင္းလူေတြ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္မယ့္ သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ထားစရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးတယ္။ ဒို႔ဘိုးဘြားေတြဆီက ေမးစရာ၊ ျမန္းစရာ၊ သက္ေသျပဳစရာေတြ စုဖို႔၊ ေဆာင္းဖို႔ အခ်ိန္သိပ္မလုိေတာ့ဘူး။ လုပ္စရာရွိတာေတြ ျမန္ျမန္လုပ္ပါ။ ေစတနာ့၀န္ထမ္း သုေတသီလက္ေထာက္ လုပ္ေပးဖို႔လိုရင္လည္း ေျပာပါ။ ေက်ာင္းက ဘြဲ႔ေပးမွ၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုက ေထာက္ပ့ံမွ သုေတသနလုပ္မယ့္လူေတြပဲ ဒို႔ႏိုင္ငံမွာ အမ်ားသားရယ္။ စာၾကည့္တိုက္စားပြဲမွာထုိင္၊ သူမ်ားေရးထားတဲ့စာတမ္းေတြထဲက စု၊ တု၊ ျပဳၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႔ ေပးလား ေပးရဲ႕။ တကယ့္ကြင္းဆင္းတဲ့ လူက အရွားသား။ ကိုယ့္ညီမကေရာ ဘယ္ထဲပါသတုန္း။ စကားမစပ္ သမိုင္းသုေတသီဆိုတာ ဘက္မလိုက္ရဘူးေနာ္။ ရာထူး၊ အခြင့္အေရးလက္လြတ္မွာစိုးလို႔ သူ႔သမိုင္းငါေရး၊ ငါ့သမိုင္းသူေရးတဲ့ မင္းတိုင္ပင္ ညာသမိုင္း သုေတသီမ်ိဳးေတာ့ အမည္းစက္မထင္ပါေစနဲ႔။
  ေတာ္ေသးၿပီ။
  လူႏိုင္

  Posted by လူႏိုင္ | 12/03/2009, 12:46
 5. လူႏိုင္ဆိုတဲ့အတိုင္း တကယ္ႏိုင္ပါလား ။ မွတ္သားလိုက္ပါ၏ ကိုလူႏိုင္…..

  Posted by zizawa | 12/03/2009, 13:04
 6. ျမဳပ္ေနတဲ့ သမုိင္းတစ္ကြက္ကုိ ျဖည့္ေပးတဲ့ ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ပါ။

  လြန္စြာ၀မ္းေျမာက္လွပါတယ္။

  အဲဒီအေၾကာင္းကုိ လူႀကီးေတြေျပာတာပဲ နည္းနည္းပါးပါးနားေထာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုမွပဲ ပံုေတြပါေတြ႕လုိက္ရတာ ၾကည္ႏူးမိပါတယ္။

  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကုိယ္စားဂုဏ္ယူပါတယ္။

  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  Posted by botchan | 12/03/2009, 23:39
 7. Ama,
  I wish you could continue posting on ‘Bo-gyi Ma Mas’ after independence (eg. Bohmu Daw Khin Hla Thi, sis-in-law of Cartoonist U Pe Thein).

  Thx.

  Posted by bobolansin | 16/03/2009, 01:30
 8. Cool site, love the info.

  Posted by Bill Bartmann | 03/09/2009, 21:22
 9. Ama,

  Nice ad touching article! Please write more about them.

  Posted by Su Su | 25/04/2010, 07:51
 10. ေကာင္းလုိက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေလးဗ်ာ။ ဒီလုိမ်ဳိးေဆာင္းပါးေလးေတြ ထပ္ေရးပါအုံးေနာ္။

  Posted by ေအးနွင္းညိဳ | 25/04/2010, 08:47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog Stats

 • 93,086 hits
%d bloggers like this: