//
you're reading...
History, Philosophy, Politics

မက္ခီယာဗယ္လီ (၃)

ဆုိပါစို႔၊ အဖြဲ႔အစည္း တခုခုထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး သမုိင္းလည္း ေက်တဲ့လူတေယာက္က သူ႔အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ဘာစိတ္ခံစားမႈမွ မပါဘဲ ျပန္ေျပာျပမယ္ဆုိရင္ နားမေထာင္ခ်င္တဲ့လူ ဘယ္သူမ်ားရွိမလဲ။The Prince ကုိအနိမ့္ဆုံး အဲ့သလို အေတြ႔အႀကဳံရွင္းလင္းတဲ့ စာအုပ္အျဖစ္ယူမယ္ဆုိလည္း မမွားဘူးထင္တယ္။

Medici အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ထဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ မက္ခီယာဗယ္လီဟာ အစိုးရဆုိတာ government ဆိုတာ၊ state ဆုိတာ ဘာကိုေခၚသလဲ၊ သူ႔သဘာ၀က ဘယ္လုိလဲဆိုတာ သူ႔အေတြ႔အႀကဳံကေန ေကာင္းေကာင္းေျပာျပႏုိင္တယ္။

The Prince ဆိုတာ တုိင္းျပည္တခုကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို မက္ခီယာဗယ္လီက ရည္ရြယ္ခ်င္ပုံရတယ္လုိ႔ နားလည္မိတယ္။ အဲဒိထဲမွာ သူဟာလူ၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အစိုးရရဲ ့သေဘာသဘာ၀ကို သမုိင္းနဲ႔ မ်က္ေမွာက္ေလာကက အျဖစ္အပ်က္ေတြကို ဥပမာအေနနဲ႔ ေပးၿပီးေတာ့ ခ်ျပတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလုိသေဘာသဘာ၀ ရွိတယ္၊ ဒီလုိ သေဘာသဘာ၀မ်ဳိးရွိသင့္လား (ဥပမာ လူေတြအတြက္ အစိုးရဆုိတာ ရွိသင့္လား၊ လုိအပ္သလား) ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို လုံး၀ကုိ ထည့္မစဥ္းစားဘူး။

The wish to acquire is in truth very natural and common, and men always do so when they can, and for this they will be praised not blamed; (p31)

သူ႔ေနာက္ပုိင္း Hobbes တို႔၊ Rousseau တုိ႔က သူ႔ရဲ ့လူ႔သဘာ၀၊ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူရဲ ့ သဘာ၀ကို သူတို႔ရဲ ့philosophy system ထဲမွာ ထည့္သြင္း အသုံးခ်တာကို သတိျပဳမိတယ္။ ဥပမာ ရူဆုိးက ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ အစိုးရဆုိတာ ျပည္သူလူထုရဲ ့ အေစခံပဲ၊ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတာမို႔၊  ျပည္သူလူထုက မႀကိဳက္ရင္ ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ရူးဆုိးက လူေတြက အစိုးရကို ဘာ့ေၾကာင့္ ‘ျဖဳတ္ခ်ခြင့္’ ရွိသလဲဆုိတာ က်ဳိးေၾကာင္းျပဆုိမႈလုပ္တယ္။ (အဲေျပာခဲ့သေလာက္တင္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့၊ ေနာက္ပုိင္း သူ႔အေၾကာင္းေရးတဲ့အခါမွ ပိုၿပီး အေသးစိတ္ေျပာေတာ့မယ္။) အလားတူပဲ Hobbes က အုပ္ခ်ဳပ္သူ (sovereign, commonwealth, leviathan စတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကုိသုံးတယ္။) ရွိမွ ဥပေဒဆုိတာ ရွိႏုိင္မယ္၊ ဥပေဒတြင္းမွာမွ လူဟာ တရားမ်ွတမႈဆိုတာ အဓိပၸါယ္ရွိမယ္၊  စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနႏုိင္မယ္။ လူတုိင္းလူတုိင္းဟာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနခ်င္တာ သဘာ၀ပဲ။ ေနလည္းေနခ်င့္သင့္တယ္။ အဲဒိအတြက္ အစိုးရဆုိတာ ရွိကိုရွိရမယ္လုိ႔ Hobbes က စနစ္တက် က်ဳိးေၾကာင္းျပတယ္။ မက္ခီယာဗယ္လီက ေကာက္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ အဲ့သလို စနစ္တခုကို လုိက္နာတာမ်ဳိး မေတြ႔ရဘူး။

ေျပာခဲ့သလုိ မက္ခီယာဗယ္လီဟာ အစိုးရတရပ္ ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကိုသာ အဓိက စိတ္၀င္စားတာျဖစ္ၿပီး အဲဒိအစိုးရဟာ တုိင္းတပါးက လာအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရလား၊ အာဏာသိမ္းတက္လာတဲ့ အစိုးရလားဆိုတာကိုလည္း သူကစိတ္မ၀င္စားဘူး။ ဘာနဲ႔တူလဲဆိုေတာ့ ပင္လယ္ထဲ ငါးရွာထြက္မဲ့ လူတေယာက္ကို ငါးမ်ားမ်ားရခ်င္ရင္ ဘာလုပ္ဘာလုပ္ဆုိၿပီး လမ္းညႊန္ခ်က္ေပးသလိုပဲ။ သူမ်ားအသက္သတ္တာ ေကာင္းမေကာင္းဆိုတာ ထည့္ေျပာမေနတဲ့ လူစားမ်ဳိးပဲ။ သူ႔မတုိင္ခင္ေလာက္ထိက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေရးအသားေတြမွာ theology ဘာသာေရးကို ထည့္စဥ္းစားၾကတယ္။ ဥပမာ အုပ္ခ်ဳပ္သူဟာ ဘုရားသခင္ရဲ ့ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္တယ္၊ လူဆိုတာ ဟုိးအာဒမ္နဲ႔ဧ၀လက္ထက္ကစၿပီး ယုတ္မာတယ္၊ အျပစ္မကင္းစင္တဲ့လူ၊ မေကာင္းမႈမွာ ေမြ႔ေလ်ာ္သူျဖစ္တယ္၊ သူ႔ကို အထိန္းအကြပ္မရွိ ဒီတုိင္းလႊတ္ေပးထားရင္ သူဟာ ဘုရားသခင္နဲ႔ ပိုေ၀းလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ႔ကို ဘုရားသခင္နဲ႔ နီးစပ္ေအာင္ ထိန္းကြပ္ဆုံးမဖုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူမ်ားမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့ အျမင္မ်ဳိးက အလယ္ေခတ္မွာ ေတြ႔ရတဲ့ အျမင္မ်ဳိး။ ဒါေပမယ့္ မက္ခီယာဗယ္လီက အုပ္ခ်ဳပ္သူတေယာက္ကို အႀကံေပးတဲ့အခါ ဒီသမားရုိးက်လမ္းေၾကာင္းေတြအတုိင္း မလုိက္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း သူ႔ကို ေလာကီသီးသန္႔သမား secularist အျဖစ္ ျမင္ၾကတယ္။

The Prince မွာ အစပုိင္းေရးေနတာေတြဟာ ေျပာခဲ့သလုိ လူတေယာက္က ကုိယ့္ကို တရင္းတႏွီး လာအႀကံေပးေနသလုိပဲ။ ဥပမာ

..’men ought either to be well treated or crushed, because they can avenge themselves of lighter injuries, of more serious ones they cannot; therefore the injury that is to be done to a man ought to be of such a kind that one does not stand in fear of revenge.’ (p26)

ေနာက္

From this a general rule is drawn which never or rarely fails: that he who is the cause of another becoming powerful is ruined. (p33)

တကယ္ေတာ့ ဒီလုိအေျပာမ်ဳိးေတြကို အဖြဲ႔အစည္းမွာ အလုပ္လုပ္တဲ့ သာမန္လူေတြဆီကေတာင္ ၾကားဖူးၾကမွာဘဲ။ အတုိင္းအတာတခုထိ မွန္သလို သူ႔ရဲ ့ လူ႔သဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာထားတဲ့ ယူဆခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီထဲ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ိန္မွာ ဟီလာရီကလင္တန္က အုိဘားမားကို လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ လုပ္ေပးတာဟာ သူ႔ေသတြင္းသူတူးတာ မဟုတ္ဖူးလား။ ဟီလာရီ ကလင္တန္ဟာ အိုဘားမားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္သေဘာက်ခ်င္က်မယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ဒီပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္ေတြကို ေဘးခ်ိတ္ရတာပဲ။

တနည္းအားျဖင့္ မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့လူဟာ လူမဟုတ္တဲ့လူ (ဒါမွမဟုတ္ happy ending ေတြ၊ romantic ဇာတ္လမ္းေတြႀကိဳက္တဲ့လူေတြျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ လူမ်ဳိးမဟုတ္တဲ့လူ) လို႔ ေျပာရေလမလား။

Nothing personal, but business is business ဆုိတဲ့ စကားစုကို စာဖတ္သူတို႔လည္း တခ်ိန္မဟုတ္ တခ်ိန္ၾကားဖူးၾကမယ္။ ကုိယ္ဟာ အဖြဲ႔အစည္းတခုထဲမွာ ေနရာတေနရာ ယူထားတယ္ဆိုပါစို႔၊ အဲ့ဒိအခါမွာ အဖြဲ႔အစည္းရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ဖုိ႔က အဓိကလား။ လူတကာရဲ ့မ်က္စိထဲမွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ Mr or Ms nice guy/lady အျဖစ္ ပုံေဖာ္ဖုိ႔က အဓိကလား။ ပထမဟာက အဓိကဆုိရင္ အဖြဲ႔အစည္းထဲ အံမ၀င္တဲ့လူကို ဖယ္ရမွာဘဲ။ အဲ့သလုိ ဖယ္တဲ့အခါမွာ ကုိယ္ဟာ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကိုယ္လုပ္တာ မဟုတ္ဘဲ အဖြဲ႔အစည္းရဲ ့တာ၀န္ရွိသူအျဖစ္နဲ႔ လုပ္တာ။

အဲ့သလုိ လူကုိ သူယူရတဲ့ role ဒါမွမဟုတ္ form နဲ႔ ရုိးရုိးလူ ဒါမွမဟုတ္ content ကိ္ုခဲြတာကို မက္ခီယာဗယ္လီဆီမွာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီလုိခြဲတာဟာ လူကို တနည္းအားျဖင့္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ alienate လုပ္ခုိင္းတာပဲ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ Karl Marx အေၾကာင္းေျပာရင္ ဒီသေဘာကို အမ်ားႀကီးထပ္ေတြ႔ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသေဘာကို မက္ခီယာဗယ္လီဆီမွာ စေတြ႔ရတယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ သူ႔ေနာက္ပုိင္းက လူ႔သဘာ၀၊ လူပအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေတြးအျမင္ေတြမွာ The Prince ထဲက ယူဆခ်က္ေတြကို ဟုိတခ်က္ ဒီတခ်က္ ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒိအတြက္ေၾကာင့္ပဲ သူ႔ကို ဖတ္ရတာ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္မိတယ္။

လူတေယာက္ဟာ သူ႔ကုိယ္သူ ကုိယ္စားမျပဳဘဲ တျခား personality တခုကို ၀င္ယူၿပီး လုပ္ရတာ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဖူးလုိ႔ မက္ခီယာဗယ္လီက ယူဆပုံရတယ္။ အဲ့သလုိ ၀င္ယူၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္လုပ္ႏုိင္တဲ့လူေတြကို သူဟာ သိပ္ေလးစားတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သူဟာ တုိင္းျပည္တျပည္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့သူ nation builder ေတြကို သိပ္သေဘာက်တယ္။ သူသာ ႏွစ္ဆယ္ရာစုထဲမွာ အသက္ထင္ရွားရွိမယ္ဆုိ တူရကီက ကမာအတာတပ္ Kemal Ataturk ဟာ သူ႔ဟီးရုိးျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တကယ္လည္း ကုိယ့္စရုိက္နဲ႔ မကုိက္တဲ့ role တခုကို လူတေယာက္ဟာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ယူႏုိင္မလဲ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးကေနထြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္တာကုိင္တာေတြကို ေဘးကေနဆဲမယ္လုိ႔ ေျပာတဲ့စကားကိုၾကည့္ရင္ သူဟာ သူယူထားရတဲ့ role ကို ေရရွည္ယူခ်င္သလား၊ ယူႏုိင္မလားဆိုတာ မွန္းၾကည့္ႏုိင္တယ္။

မက္ခီယာဗယ္လီက တုိင္းျပည္ေတြဘာ့ေၾကာင့္ ပ်က္ကိန္းဆုိက္လာသလဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ ဘာ့ေၾကာင့္အင္အားခ်ိနဲ႔လာသလဲဆုိတာ သူ႔အေတြ႔အႀကဳံအရ သိတာေတြကုိ ေသခ်ာ ရွင္းျပတယ္။ ဒါနဲ႔စကားမစပ္၊ တုိင္းျပည္ေတြ ပ်က္ကိန္းဆုိက္တာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြ အင္အားခ်ိနဲ႔လာမႈ ဆက္စပ္မႈရွိလား။ မက္ခီယာဗယ္လီကေတာ့ ဆက္စပ္မႈရွိတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္ပ်က္ကိန္းမဆုိက္ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္သူဟာ သူ႔အင္အားမခ်ိနဲ႔ေအာင္ ဘာမဆုိလုပ္ရမယ္၊ တနည္းအားျဖင့္ နံမယ္ႀကီး စကားစုျဖစ္တဲ့ End justifies means လုိ႔ဆိုတယ္။ ဒီစကားဟာ အေတာ္ မႏွစ္ၿမိဳ ့စရာ စကားပဲ။ မက္ခီယာဗယ္လီကုိ တင္တဲ့ စြဲခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီအခ်က္ဟာ အေတာ္ေလး ေလးနက္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကဳံလာလုိ႔ မက္ခီယာဗယ္လီကို ခဏေဘးခ်ိတ္ၿပီး အဲဒိစကားကို နည္းနည္းေလာက္ ရႊီးၾကည့္ရေအာင္။

ဒီစကားကို ဘယ္လုိသေဘာရၾကလဲ။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္နည္းတခုက ကုိယ္လုိခ်င္တာ ရမယ္ဆုိရင္ ရေအာင္လုပ္တဲ့ဘယ္နည္းလမ္းမဆို တရားတယ္ဆုိတာ ျဖစ္တယ္။ ends က (in theory) အားလုံးအတြက္ ေကာင္းမဲ့ ends မ်ဳိးျဖစ္ေနရင္ အဲဒိ ends ကိုရဖုိ႔ အတြက္သုံးတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို မတရားဘူး ေျပာမလား။ တခ်ဳိ ့ကိစၥေတြမွာ လုပ္ရပ္တခုလုပ္လုိက္လုိ႔ အမ်ားႀကီးမွ အမ်ားႀကီး အက်ဳိးရွိသြားေစဦး၊ ဘယ္လိုမွ မလုပ္အပ္တဲ့ အလုပ္ေတြရွိတယ္။ ဥပမာေတြ ေပးရရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကုိယ့္မိဘကုိယ္ျပန္သတ္မွ ထီးနန္းရမယ္ဆိုရင္ ဒီလုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ ဘယ္လုိမွ မလုပ္အပ္တဲ့ အလုပ္မ်ဳိးပဲ။ မိဘမွအပ တျခားလူတေယာက္ေယာက္ကုိ သတ္လုိ႔ ထီးနန္းရမယ္ဆုိရင္ေရာ၊ ဒီအလုပ္ဟာ မလုပ္အပ္ေတာ့ဘူးလား။ ေပ်ာ့ညံ့တဲ့ လူတေယာက္ကုိ၊ ဒါမွမဟုတ္ လူတစုကို စေတးပစ္လုိက္ၿပီး ခုိင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ သာယာ၀ေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏုိင္မွာ ေသခ်ာရင္ေရာ အဲ့သလို လုပ္မလား။ သာယာ၀ေျပာမႈဆုိတဲ့ ends က ဒီေပ်ာ့ညံ့တဲ့ လူတစုကို ဖယ္ရွားပစ္တဲ့ လုပ္ရပ္ကို တရားတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေစလား။ ေမာင္ရွင္တေယာက္ကို ပင္လယ္ထဲ ပစ္ခ်လုိ႔ က်န္တဲ့လူေတြအားလုံး အသက္ေဘးက လြတ္မယ္ဆုိလုိ႔ ေမာင္ရွင္ခမ်ာ စေတးခံရတယ္။ (ဇီဇ၀ါကေတာ့ ေမာင္ရွင္က ေမာင္ေသျဖစ္သြားတယ္ဆုိၿပီး ေဘးကေန ၀င္ေျပာတယ္။ :D)

(ဒါေပမယ့္ သူလည္း မနာပါဘူး။ ေသတဲ့အခ်ိန္ကေန ခုထိ ၀ါ၀င္တုိင္း မုန္႔ဆန္းတီးရတယ္။ ဒါက ေနာက္ေျပာတာ။) ေမာင္ရွင္ အဲ့သလုိစေတးခံရတာကို မတရားဘူးလုိ႔ မခံခ်င္ျဖစ္ၿပီး အလကားေနရင္း သူ႔ကို နတ္ရာထူးေပး ရွိခုိးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ။ ဒီေတာ့ကာends justifies means ဆုိတာ မဟုတ္ေသးဘူး ဆုိတာကဟုတ္ပါၿပီ၊ ဒါေပမယ့္ ေျပာခဲ့တဲ့ends က သြားရည္ယိုစရာေကာင္းေလာက္တာမ်ဳိးဆို ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ ဥပမာ လူသတ္တာ မေကာင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဦးေစာဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို သတ္ဖုိ႔လုပ္ေနတာ ကုိယ္က သိေနၿပီ။ ဦးေစာကို သတ္ဖုိ႔လည္း အခြင့္အေရး ေပးေနၿပီ။ ဦးေစာကို သတ္မလား။ အဲဒီလုိ သတ္တာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ေျပာမလား။

ဒီေနရာမွာ Jeremy Bentham တုိ႔ရဲ ့Utilitarian အုပ္စုကို ခဏဆြဲေခၚခ်င္တယ္။ Bentham ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ‘စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ဟာဆုိ ဘာမဆုိလုပ္သာလုပ္’ Do anything that promotes happiness လုိ႔ေျပာတယ္။ မက္ခီယာဗယ္လီက ‘တုိင္းျပည္ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူ အင္အားေတာင့္တင္းေစမဲ့ဟာဆို လုပ္သာလုပ္’ Do anything that strengthens the State’s power more firmly’လို႔ေျပာတယ္။ ဘင္သမ္ေျပာတာက နားထဲအ၀င္မဆုိးဘူး။ မက္ခီယာဗယ္လီေျပာတာက  အ၀င္ဆုိးတယ္။ ဒီစာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကို ယွဥ္ဖတ္ၾကည့္ရင္ ဘင္သမ္တုိ႔အုပ္စုဟာလည္း တနည္းအားျဖင့္ ends justifies means ကို လက္ခံသူေတြပဲ။ တခုပဲကြာတာက သူတို႔ရဲ႔ends ဟာ happiness စိတ္ခ်မ္းသာမႈျဖစ္ၿပီး မက္ခီယာဗယ္လီအတြက္ ends ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အင္အားေတာင့္တင္းမႈျဖစ္တယ္။

ေနာက္ပုိင္းမွာThe Prince ထဲက မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့State ရဲ ့သေဘာသဘာ၀ေတြကို ဆက္ၾကည့္မယ္။ ေရးခဲ့သေလာက္ဟာ စုံတယ္လုိ႔ မခံစားရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္မွာ ဒိထက္စုံေအာင္လည္း မေရးတတ္ဘူး။ မက္ခီယာဗယ္လီဟာ ကုိယ္ပုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မဟုတ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ထက္ ပိုသိတဲ့လူ၊ ပိုေျပာႏုိင္တဲ့လူမ်ား ၀င္ျဖည့္စြက္ေပးသြားရင္ ေက်းဇူးတင္ပါမည္။

၀တုတ္

Advertisements

Discussion

2 thoughts on “မက္ခီယာဗယ္လီ (၃)

 1. တကယ္က ေန႕စဥ္ဘ၀ထဲမွာေရာ
  အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွာ
  ဒီအခ်က္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ အၿမဲဒြိဟၿဖစ္ခဲ႕ရတာေတြ
  လုပ္ရခက္ခဲ႕တာေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။
  ကို၀တုတ္ရဲ႕ဒီပို႕စ္ကိုဖတ္ေတာ႕ ေခါင္းထဲတခုလင္းသြားတယ္
  လိုရင္းပြိဳင္႕ကို ကြဲကြဲၿပားၿပားသြားၿမင္တယ္
  ညီမေတာ႕ End justifies means ကိုေထာက္ခံတယ္
  ဒါေပမဲ႕တကယ္ၾကဳံလာလို႕ဆုံးၿဖတ္ခဲ႕ရတဲ႕အခါေတြဆို
  ေတြေ၀ရတာေတြ မ်က္ႏွာနာရတာေတြရိွတယ္။
  ေလာကၾကီးမွာ အဖက္ဖက္ကေကာင္းေအာင္
  ဥပမာဆိုရရင္
  ဦးေစာကိုလည္းအရင္ၾကိဳမတားဆီးခ်င္ဘူး
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိလည္း လုပ္ၾကံမခံရေစခ်င္ဘူး
  ၾကား၀င္ေၿဖာင္႕ဖ်လို႕လည္းမရဘူး
  စတဲ႕အားလုံးအဆင္ေၿပမယ္႕နည္းလမ္းမ်ိဳးဟာ
  လက္ေတြ႕က် အေကာင္ထည္ေဖာ္ရခက္တာမ်ိဳးပါ။
  ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးဆိုရင္ေတာ႕ End justifies meansကိုပဲ
  ခပ္ၿပတ္ၿပတ္ေရြးလိုက္တာ ေကာင္းမယ္လို႕ယူဆမိတယ္။

  Posted by KNSL | 27/08/2010, 01:59
 2. Ko Wa-To-Te,

  How are you? Hope you are very well. Just one thing I want to add that once Nehru said, “The ruler must rule. The British did”. It probably means that Nehru himself didn’t act like a ruler. Ronald Seagal, the writer of the book called “The Crisis in India” mentioned in his book that, in those days many Indian politicians including Nehru in the cabinet were still working like politicians, not rulers of India. Any way, I truly enjoy your writings and please keep going. By the way, don’t forget to continue about WW II things.

  All the best,
  Zaw Min

  Posted by Zaw Min | 27/08/2010, 04:33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog Stats

 • 91,054 hits
Advertisements
%d bloggers like this: