//
you're reading...
History, Philosophy, Politics

မက္ခီယာဗယ္လီ (၄)

မက္ခီယာဗယ္လီ အဓိကစိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ အစိုးရတရပ္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အရင္အပုိင္းေတြမွာ တႀကိမ္မကေျပာသြားခဲ့တယ္။The Prince ထဲမွာ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္မဲ့သူ တေယာက္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သူအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲဆုိတာကို အႀကံေပးထားသလုိ Discourses on Livy မွာလည္း ေရရွည္တည္တံ့မဲ့ အစိုးရတခု ဖြဲ႔စည္းသင့္ပုံေတြကို သူ႔အေတြ႔အႀကဳံကို အေျခခံၿပီး ရွင္းျပခဲ့တယ္။The Prince ကို republic မဟုတ္တဲ့ (အဂၤလိပ္လိုသုံးတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကေတာ့ principalities လုိ႔သုံးတယ္) တုိင္းျပည္ေတြအတြက္ ရည္စူးၿပီး ေနာက္တအုပ္ကေတာ့ Republic တနည္းအားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြကို ရည္ရြယ္ေရးတာလုိ႔ မက္ခီယာဗယ္လီက ဆုိတယ္။

ႏွစ္အုပ္စလုံးရဲ ့အဓိက theme ကေတာ့ ေျပာခဲ့သလုိပဲ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းျပည္တျပည္ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲ။ ဒါကိုက မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့အစုိးရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ လူ႔သဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအျမင္ဟာ ေရွ ့ေနာက္ညီတယ္၊ coherent ျဖစ္တာကို ျပေနတယ္။

ဒီမွာ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းတာကThe Prince မွာ မက္ခီယာဗယ္လီဟာ republic နဲ႔ monarchy ဘယ္ဟာေကာင္းလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္မေနဘဲ တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္မဲ့ လူတေယာက္ဟာ တုိင္းျပည္ကို ခုိင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲဆိုတာကိုပဲ ေျပာသြားၿပီးDiscourse ထဲမွာေတာ့ သူဟာ ဘယ္လုိ အစိုးရမ်ဳိးကို လုိလားသလဲဆိုတာေတြ႔ရတယ္။ မက္ခီယာဗယ္လီဟာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ representative government ဒီမုိကေရစီအစုိးရကို လုိလားတယ္။ သူ႔ရဲ ့ အေၾကာင္းျပခ်က္က ဒီမုိကေရစီအစိုးရေတြဟာ အာဏာရွင္အစိုးရေတြထက္ ပိုၿပီးေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရတခုကို ျပည္ပအစုိးရေတြက အလြယ္တကူ မသိမ္းပုိက္ႏုိင္ဘူးလို႔လည္း သူယူဆတယ္။ သူေျပာခ်င္တဲ့ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိတာ အာဏာဟာ လူတစုလက္ထဲမွာသာ စုေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္ထဲက institutions ေတြတခုနဲ႔တခု check and balance လုပ္ထားႏုိင္တဲ့ ပုံစံမ်ဳိးကို ဆုိလုိတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။Discourse Book I, Chapter 2 မွာ ဒါကိုေသခ်ာ ရွင္းျပထားတယ္။

I conclude all these forms of governments are pestilential: The three good ones do not last long, and the three bad ones are evil. Those who know hot to construct constitutions wisely have identified this problem and have avoided each one of these types of constitution in its pure form, constructing a constitution with elements of each. They have been convinced such a constitution would be more solid and stable, would be preserved by checks and balance,

မက္ခီယာဗယ္လီ ေျပာတဲ့ three good ones ဆုိတာ monarchy, aristocracy နဲ႔ democracy ကုိေျပာတာျဖစ္ၿပီး three bad ones ကေတာ့ tyrannies, oligarchies နဲ႔ anarchies ကိုေျပာခ်င္တာ။ ကေန႔ေခတ္ စာဖတ္သူေတြကေတာ့ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ အစိုးရကို အေမရိကန္နဲ႔ အဂၤလိပ္ ဘာ့ေၾကာင့္အလြယ္တကူ ၀င္သိမ္းၿဖိဳခ်သြားႏုိင္သလဲဆိုတာ ဆက္စပ္စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားမိမယ္။

ၾကည့္ရတဲ့ပုံက မက္ခီယာဗယ္လီဟာ မတတ္သာလို႔သာ Medici မင္းဆက္ရဲ ့ဒီမုိကေရစီ မက်တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံကို လက္ခံလုိက္ရပုံရၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ရင္ representative အစိုးရမ်ဳိးကိုသာ အလုိရွိတယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္။The Prince ကိုေရးတဲ့အခါမွာ သူအလုပ္ျပန္လုိခ်င္လုိ႔ ေရးတယ္ဆုိေပမဲ့ တဘက္မွာ ေလာေလာဆယ္ ျဖဳတ္ခ်လုိ႔လည္း မရတဲ့ Medici မင္းကုိ မတတ္သာတဲ့အဆုံး ဘယ္လုိအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အုပ္ခ်ဳပ္နည္းဟာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္ ဆိုတာကိုသာ အႀကံေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူ႔တုိင္းျပည္အတြက္ သူဒါပဲလုပ္ႏုိင္ေတာ့တယ္လုိ႔ စဥ္းစားပုံရတယ္။

ေနာက္ေမးစရာတခုက မက္ခီယာဗယ္လီဟာ ခုိင္မာတဲ့ အစိုးရတရပ္ကို သူဘာ့ေၾကာင့္ အလုိရွိရသလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ လူေတြဟာ security တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ဘာ့ေၾကာင့္ အလုိရွိသလဲ။ ခက္တာက အဲဒိေမးခြန္းအတြက္ မက္ခီယာဗယ္လီက စာအုပ္ႏွစ္အုပ္စလုံးမွာ အေျဖေပးမသြားဘူး။ သူ႔စိတ္ထဲမွာ ဒီအခ်က္ဟာ ရွင္းျပစရာ မလုိဘူးလို႔ သေဘာထားၿပီး အဲ့ဒိအတြက္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြကိုပဲ ေရးသြားတယ္။

ဒါေပမယ့္ မွန္းၾကည့္လို႔ေတာ့ရတယ္။ မက္ခီယာဗယ္လီ Prince ကို ေရးခ်ိန္မွာ အီတလီက သမၼတႏုိင္ငံေတြဟာ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲနဲ႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့အစိုးရနဲ႔လူရဲ ့သေဘာသဘာ၀နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ယူဆခ်က္တခုက တုိင္းျပည္ထဲမွာ လူတဦးခ်င္းစီ ကုိယ္က်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားလာတာဟာ တုိင္းျပည္တျပည္လုံး ပ်က္စီးၿပီး အင္အားခ်ိနဲ႔ဖုိ႔ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သူကယုံတယ္။ သူေျပာခ်င္တဲ့ morality ဆုိတာ lack of responsibility တာ၀န္မဲ့ျခင္းကို ေျပာခ်င္တာ။ ႏုိင္ငံသားေတြက ကုိယ့္တာ၀န္ကုိယ္မသိဘူး။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ေပၚရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ တာ၀န္ကို မသိဘူး၊ မေက်ဘူးလုိ႔ မက္ခီယာဗယ္လီက ျမင္တယ္။ ဒီေတာ့ မက္ခီယာဗယ္လီက ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္တေယာက္ဟာ prince တေယာက္ဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြ တုိင္းျပည္ေပၚတာ၀န္သိလာေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ မဟုတ္ရင္ အားလုံး ဒုကၡေရာက္ကုန္မယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ အဲ့သလို လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဘယ္ေခါင္းေဆာင္ကိုမဆုိ သူကသေဘာက်တယ္။ အဲ့သလို လုပ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ရပ္မွန္သမ်ွဟာ တရားတယ္လုိ႔ သူကယူဆတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္သာ end justifies mean လုိ႔ ေျပာလာတာ။

ဒီေနရာမွာ လူေတြ (အဲ ႏုိင္ငံသားေတြလုိေျပာရင္ ပိုမွန္မယ္ထင္တယ္) က်င့္၀တ္ ပ်က္ျပားလာပုံကို မက္ခီယာဗယ္လီ ရွင္းျပပုံဟာ စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္းသလုိ ကြ်န္ေတာ့ အထင္မွာေတာ့ လက္ေတြ႔ျမင္ေနရတာေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္ေတာင္ ထင္တယ္။Discourse Book I Chapter 1 မွာ

Men act either out of necessity or free choice. Since it seems that men are the most admirable where they have the least freedom of choice, one must consider whether it might not be better to choose an infertile region for the construction of a city… its inhabitants will be forced to be industrious and prevented from being self-indulgent, so that they will be more united, having less occasion for conflict because of the poverty of their land.

ဗမာျပည္ဟာ လူဦးေရးလည္းနည္းတယ္၊ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းတဲ့ေျမေတြလည္းရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီလူမ်ဳိးဟာ သိပ္ပင္ပင္ပန္းပန္းႀကီးလုပ္စရာ မလုိဘဲ စားလုိ႔ေသာက္လုိ႔ရေနတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိးကို အရာရာကို ခပ္ေပါ့ေပါ့၊ ခပ္ေအးေအးသေဘာထားတဲ့ စိတ္မ်ဳိး၊ အက်င့္မ်ဳိးရွိေစတယ္ဆုိတဲ့ အေျပာကို တႀကိမ္မကၾကားဘူးတယ္။ ဒါကုိ လက္ခံရင္ မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့အေပၚက စာပိုဒ္ကိုသေဘာေပါက္မိမွာဘဲ။ (တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့morality က ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နားလည္ေနတဲ့ ကုိယ္က်င့္စာရိတၱနဲ႔ မတူဘူး။ တကယ္က morality ဆုိတဲ့စကားထက္ ethic ဆုိတဲ့ စကားက အရင္ေပၚတယ္။ ဥပမာ Aristotle ရဲ ့က်င့္၀တ္အေၾကာင္းေရးတဲ့ စာအုပ္နံမယ္က Nicomachean Ethic လုိ႔ေခၚတယ္။ Ethic ဆုိတာ ဂရိစကားလုံး ethos ကလာတယ္။ လူ႔ရဲ ့ အက်င့္စရုိက္ character ကိုရည္ညႊန္းတာ။ အလြယ္ေျပာရရင္ စိတ္ေကာင္းရွိတာမရွိတာကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ၿပီး  morality ဆုိတဲ့စကားလုံးကေတာ့ လူ႔အက်င့္စရုိက္ character သက္သက္ကုိေျပာတာမဟုတ္ဖူး။ လူတဘက္သားေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္တဲ့ ကုိယ့္ရဲ ့ျပဳမူလုပ္ကုိင္ပုံ behavior ကိုရည္ညႊန္းတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတယ္။ တဘက္သားေပၚ စာနာစိတ္ဆုိတာနဲ႔ နည္းနည္းနီးစပ္မယ္ထင္တယ္။ ဒီေတာ့ ေမးစရာက စိတ္ေကာင္းရွိတာမရွိတာနဲ႔ morally responsible ျဖစ္တာႏွစ္ခုက တုိက္ရုိက္ဆက္စပ္သလား။ စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့လူေတြဟာ morally responsible မျဖစ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္မိႏုိင္သလား။ ထားပါေတာ့။)

ျပန္ေကာက္ရရင္ မက္ခီယာဗယ္လီက morality ကင္းမဲ့တယ္ဆုိတာ ကုိယ္ေနထုိင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေပၚ တာ၀န္ကင္းမဲ့မႈကို ဆိုလုိတာ။ ဒါေပမယ့္ လူဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေပၚ ဘယ္လုိတာ၀န္ေတြထားရွိအပ္သလဲဆိုတာေတာ့ ဖတ္ခဲ့ရသေလာက္ သူ႔စာေတြမွာ မေတြ႔မိဘူး။ ေတြ႔သူမ်ား ေထာက္ျပႏုိင္ပါ၏။

ေနာက္တခုက သူဟာတုိင္းျပည္ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ႏုိင္ငံသားေတြရဲ ့ အက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆက္စပ္ထားတယ္။ ဆုိလုိခ်င္တာက တုိင္းျပည္တည္တံ့ေရးသက္သက္ကို end in itself အေနနဲ႔ လက္ခံတာ မဟုတ္ဖူးလုိ႔ ထင္တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူဟာ Roman Empire နဲ႔ Roman Republic ႏွစ္ခုမွာ Roman Republic ကိုပိုသေဘာက်တယ္၊ Discourse မွာသူဟာ republic ကို ပုိျမတ္ႏုိးသေဘာက်တယ္ ပုိျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုတာ အထင္အရွားေတြ႔ရတယ္။ Julius Caesar နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားမႈပုိင္းမွာ သူနဲ႔ (JC)ဘယ္လုိမွ မႏႈိင္းယွဥ္သာေလာက္ေအာင္ နိမ့္တဲ့ Caesar Borgia ႏွစ္ေယာက္မွာ သူဟာ Caesar Borgia ကိုအမ်ားႀကီး ပိုအထင္ႀကီး ပိုသေဘာက်တယ္။ The Prince ကိုေရးတဲ့အခါမွာ Caesar Borgia ကို အာရုံယူေရးတယ္လုိ႔ ဆိုၾကတယ္။ Caesar Borgia ဟာ သူ႔ရဲ ့စံျပပုဂၢိဳလ္ပဲ။ http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Borgia Caesar Borgia အေၾကာင္းသိခ်င္သူမ်ားအတြက္လင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ သူဟာ တုိင္းျပည္ခုိင္မာႀကီးထြားေရး သက္သက္ကိုသာ ျမင္ခ်င္တဲ့သူဆိုရင္ Roman Empire နဲ႔ Julius Caesar ကိုပုိသေဘာက်သင့္၊ အထင္ႀကီးသင့္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲ့သလိုမဟုတ္ဖူး။

ေနာက္တခါend justifies means ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ စဥ္းစားစရာတခုေလာက္ စဥ္းစားၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ေျပာခဲ့တဲ့end justifies means ဟာ မွားတယ္ဆုိပါစို႔။ (end doesn’t justify means ဆိုပါစို႔) ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဟာ အားလုံးလုိခ်င္တဲ့end တခုဆုိရင္ အဲဒိပန္းတုိင္ကို ေရာက္ေစမဲ့ ဘယ္လုပ္ရပ္ဟာ မတရားဘူးလဲ။

end justifies mean မွာ ends က ဘယ္လုိ ends မ်ဳိးလည္းဆိုတာ ရွိေသးတယ္။ ends က public benefits အတြက္ဆုိရင္ေရာ အဲဒိ ends ကိုရေအာင္လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို မတရားဘူးလို႔ ေျပာမလား။ ခုဆိုရင္ ဗမာျပည္တျပည္လုံးက သံယံဇာတေတြအားလုံးကို အင္အားရွိတဲ့ လူတစုက လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားလုိက္ၿပီ။ ဥပေဒက ဒီလူေတြရဲ ့ပုိင္ဆုိင္မႈကို အကာအကြယ္ေပးထားမယ္။ ဒီလုိအေနအထားမ်ဳိးရွိတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ လူမ်ားစုကို ထမင္းေကြ်းဖုိ႔ ဒီလုူလက္တဆုပ္စာ မတရား အပုိင္စီးထားတဲ့ သံယံဇာတေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေ၀ျခမ္းမႈမ်ဳိးျပန္လုပ္မွ ရမယ္ဆိုပါစို႔။ အဲသလုိ အလုပ္ျဖစ္မဲ့ မ်ွတတဲ့ distribution မ်ဳိးရဖုိ႔ (end) ဒီလူေတြရဲ ့ပုိင္ဆုိင္မႈကို တနည္းတဖုံ ျပန္ေတာင္းခံႏုိင္မဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ(means) ဟာ မတရားဘူးလို႔ ေျပာမလား။

မက္ခီယာဗယ္လီရဲ ့အေတြးအျမင္ဟာ ႏွာေခါင္းရႈံ ့ ခ်င္စရာဆိုရင္ေတာင္ သူ႔အေတြးအျမင္က ႏွာေခါင္းရႈံ ့ခ်င္စရာလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူျမင္ခဲ့တဲ့ လူ႔သဘာ၀၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ ့သဘာ၀ကုိယ္က ႏွာေခါင္းရႈံ ့စရာျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ကုိယ္တုိင္က ဒါကုိလက္ခံရခက္ေနတာလားဆုိတာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္သင့္တယ္။ ခုမက္ခီယာဗယ္လီအေၾကာင္း ေရးခဲ့တာဟာ မျပည့္စုံဘူးလုိ႔ သေဘာရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာဘဲ အေတာသတ္ၿပီး ေနာက္က်န္တဲ့လူေတြကို ဆက္ၾကည့္ေတာ့မယ္။ မက္ခီယာဗယ္လီကုိ ေနာက္ပုိင္း ထပ္သုေတသနလုပ္ရင္ ခုေျပာခဲ့တာေတြထက္ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တဲ့ interpretation ေတြထြက္လာမွာဘဲ။ အဲဒိအခါက်မွ ထပ္ျဖည့္တာေပါ့။

ခုေတာ့ Thomas Hobbes ကိုၾကည့္ၾကမယ္။

Discussion

4 thoughts on “မက္ခီယာဗယ္လီ (၄)

 1. end justifies mean မွာ ends က ဘယ္လုိ ends မ်ဳိးလည္းဆိုတာ ရွိေသးတယ္။ ends က public benefits အတြက္ဆုိရင္ေရာ …
  If so…
  How about right is might.

  I like to advice you to describe about sea wolf.
  (Jacklondon’s book sea wolf)

  Posted by Bo Hnin | 05/09/2010, 00:47
  • I haven’t read it. Cd you tell us a bit more? Do you mean right means might? The powerful has the right to do xxxx by virtue of its might? Is that what you mean, sir?

   Posted by zizawa | 05/09/2010, 01:05
 2. End justifies means ကို မႀကိဳက္ရတာက End က အေရးမႀကီးလို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကိုယ္ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို မူတည္ၿပီး၊ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ရပါတယ္။ End guides means လို႔ ေျပာရင္ လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။

  သို႔ေသာ္လည္း “to justice or injustice, to humanity or cruelty … စတာေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေနစရာမလိုဘူး (Discourse- Chapter XLI)” ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေကာင္းရင္ၿပီးေရာ ဘာလုပ္လုပ္ မွန္တယ္, တရားတယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္ကို မႀကိဳက္တာပါ။ သူ႔ႏိုင္ငံကို ျပင္သစ္နဲ႔ စပိန္ရဲ့ ၾသဇာခံဘ၀က လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္, အုပ္ခ်ုပ္သူေတြဟာ တာ၀န္ယူစိတ္ ပိုရွိေစခ်င္တယ္, အာဏာရွင္စနစ္မ်ိဳးထက္ စည္းကမ္းရွိၿပီး ခိုင္မာတဲ့ Republic စနစ္မ်ိဳး ေပၚေပါက္ေစခ်င္တဲ့ မကၡိယာဗယ္လီရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ သေဘာက်ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ဘာလုပ္လုပ္ တရားတယ္ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ိဳးေတြေၾကာင့္ သူ႔အေရးအသားေတြက အာဏာရွင္ေတြက ပိုၿပီးသေဘာ က်ေစခဲ့ပါတယ္။ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ေကာင္းေပမယ့္ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွားေနရင္ လိုရင္းပန္းတိုင္ကို မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ေရာက္လု နီးနီးျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း အရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

  Posted by ဧရာ | 05/09/2010, 10:35
  • ကိုဧရာရဲ ့မွတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးပါ။ ကုိယ့္ရဲ ့ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ဖုိ႔ ဘာလုပ္လုပ္တရားတယ္ဆုိတာဟာ လက္ခံရခက္တယ္။ ရည္မွန္းခ်က္က ေကာင္းေနရင္ေတာင္ တခ်ဳိ ့လုပ္ရပ္ေတြဟာ ဘယ္လိုမွမတရားဘူး။ ဥပမာ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြ အားလုံးလြတ္လပ္ဖို႔ ၾကားထဲက ဘာမွမဆုိင္တဲ့၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြကို ဖိႏွိပ္မႈအတြက္ အျပစ္မရွိတဲ့ လူေတြကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွ ရမယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဒီဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈဟာ ဘယ္လုိမွ မတရားဘူး။ ဒါေပမယ့္ တဘက္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ counter ဥပမာေတြေပးလို႔ရတယ္။ ဆုိပါစို႔ စတာလင္ဂရက္တုိက္ပြဲကို ဆုိဗီယက္က အႏုိင္တုိက္ရတဲ့အခါ စစ္ႏုိင္ဖုိ႔က အဓိကပဲ။ အဲဒိအတြက္ ေပးဆပ္ရတဲ့ တဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ ဆုံးရႈံးမႈေတြဆုိတာ စာဖြဲ႔လုိ႔ေတာင္မရဘူး။ လူတုိင္းလူတုိင္း စစ္မႈမထမ္းခ်င္ရင္ မထမ္းဘဲ ေနပုိင္ခြင့္ရွိသင့္တယ္။ တဘက္မွာ တခ်ိဳ ့အေျခအေနေတြမွာ ဒီလုိအခြင့္အေရးမ်ဳိးေတြကို ပိတ္ပင္တဲ့အလုပ္ကို မတရားဘူးလို႔ ေျပာရခက္သြားျပန္ေရာ။ လူသတ္တာ မတရားဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖုိ႔ ျပင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အားလုံးဒုကၡေရာက္ေစမဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ လ်ွဳိ ့၀ွက္ခ်က္ေတြကို ရန္သူ႔ဘက္ သတင္းသြားေပးမဲ့လူတေယာက္ကို သတ္တာကို မတရားဘူးလုိ႔ ေျပာရခက္တယ္။ တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ မတရားဘူးဆိုတာကို လက္ခံၿပီး မတရားတဲ့အလုပ္ကို မတတ္သာလုိ႔ လုပ္ရတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ေျပာေပါ့။ တဘက္ကလည္း လူတအုပ္လုံးႀကီးအသတ္ခံရမဲ့ကိစၥကို သိသိနဲ႔ မတားဆီးဘဲ ခြင့္ျပဳထားတဲ့လုပ္ရပ္ကေရာ တရားသလားလုိ႔ ျပန္ေျပာလို႔ရတယ္။ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖီမွာ သိပၸံမွာလို ယတိျပတ္ အေျဖတခု ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း ခက္သားပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုဧရာရဲ ့မ်ွမ်ွတတရွိတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြအတြက္ ေက်းဇူးပါ။

   Posted by zizawa | 05/09/2010, 11:26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog Stats

 • 92,579 hits
%d bloggers like this: