//
you're reading...
Book Review

Book Review 3

စၾကာ၀ဠာႀကီးဟာ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းမွ ေပၚေပါက္လာႏုိင္တာ မဟုတ္ဖူးတဲ့။ ကေန႔ကမၻာမွာ နံမယ္အႀကီးဆုံး သေဘာတရားေရးရူပေဗဒဆရာ Stephen Hawking က သူ႔ရဲ ့ေနာက္ဆုံးထုတ္စာအုပ္The Grand Design ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ေရးထားတယ္။ အတိအက်ဘယ္လုိေျပာလဲဆုိေတာ့

“It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.”

ဒီစာပုိဒ္ေလာက္နဲ႔ေတာ့ ဘုရားသခင္ မရွိဘူးလို႔ ေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့အထင္မွာ ဘုရားသခင္ရွိမရွိကို မသိႏုိင္ဘူးလုိ႔ထင္တယ္။So my position is agnostic one. ရွိလည္း ကုိယ့္အလုပ္ကုိယ္လုပ္ရုံပဲ။ သိပ္ေတာ့ အေရးစုိက္စရာမလုိဘူး ထင္တယ္။

စၾကာ၀ဠာဘီး စလွိမ့္ဖုိ႔ ဘုရားသခင္ရဲ ့အကူအညီရွိမွ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဖူး။ အုိေက.. ဒါေပမယ့္ ဘုရားသခင္က သူ႔အကူအညီမလုိလဲ သူ႔ဟာသူ ေစတနာပုိၿပီး စလွိမ့္ေပးႏုိင္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒီေတာ့ စၾကာ၀ဠာႀကီး ရွိလာတာကို ပါေမာကၡ Hawking က ဘာေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာမလဲ။

Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist.

ဒီစာေၾကာင္းမွာေတာ့Hawking ရဲ ့assault ထုိးႏွက္ခ်က္ကနည္းနည္းေလး ျပင္းလာၿပီ။ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ဖန္ဆင္းမႈမ်ဳိးဟာ မမွန္ဘူးလို႔ သူကေျပာလာၿပီ။ သမၼာက်မ္းစာထဲမွာက ဘုရားသခင္ဟာ ကမၻာႀကီးကိုဖန္ဆင္းတယ္၊ ေနေတြ၊ လေတြကို ဖန္ဆင္းတယ္ေျပာတယ္။ Hawking ကေတာ့ စၾကာ၀ဠာေပၚလာျခင္း၊ ကမၻာႀကီးေပၚလာျခင္း၊ လူေတြေပၚလာျခင္းမွာ spontaneous creation ဟာ အေၾကာင္းရင္း (တခုတည္းေသာအေၾကာင္းရင္း) THE reason ျဖစ္တယ္တဲ့။

ဒါျဖင့္ရင္ စၾကာ၀ဠာဟာ ဘယ္လုိအေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ေပၚလာသလဲ။

 Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing.

ဆုိေတာ့ စၾကာ၀ဠာဟာ ဘာမွမရွိရာကေန (nothing) သူ႔ဟာသူ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ ဖန္တီးလိမ့္မယ္။ သူေျပာတာ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မွာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ သိရမွာဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိေျပာတာဟာ ဘုရားသခင္ မရွိေတာ့ဘူးဆုိၿပီးေျပာတာလား။ ကြ်န္ေတာ့ အထင္မွာေတာ့ အဲ့သလို အဓိပၸါယ္ေကာက္လုိ႔ရတယ္လုိ႔ မျမင္မိဘူး။ ဘုရားသခင္ဟာ စၾကာ၀ဠာႀကီးကုိ မဖန္ဆင္းဘဲ သူ႔ဟာနဲ႔သူ ရွိေနႏုိင္တဲ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကို ျငင္းမထားဘူး။ စၾကာ၀ဠာႀကီးကုိ ကြ်န္ေတာ္မဖန္ဆင္းဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ရွိၿပီးခုစာကို ေရးေနႏုိင္တာပဲ မဟုတ္လား။ တခုေတာ့ ရွိတာေပါ့။ သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ ကိုရမ္မွာေတြ႔ရတဲ့ ဘုရားသခင္မ်ဳိးမရွိဘူးလို႔Hawking ကေျပာတာလုိ႔ေတာ့ အဓိပၸါယ္ေကာက္လုိ႔ရတယ္။

ဘုရားသခင္ရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ သူတို႔ရဲ ့တည္ရွိမႈ၊ ကမၻာႀကီးရဲ ့ တည္ရွိမႈကို ရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားရာကေန ဖန္ဆင္းမႈဆုိတဲ့ ယုံၾကည္မႈကို ေရာက္သြားပုံရတာေတြ႔ရတယ္။ တခုခုရွိေနတယ္။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အက်ဳိးမရွိႏုိင္ဘူး။ ဒီႏွစ္ခ်က္နဲ႔တင္ ဆက္စပ္ၿပီး အရာရာ အားလုံးကို ဘုရားသခင္ကဖန္ဆင္းတယ္လုိ႔ ယူဆလုိက္ၾကတာျဖစ္တယ္။ (ေယဓမၼာ ေဟတု ပၸ၀ါကို လက္ခံတာ ဗုဒၶဘာသာေတြတင္ မဟုတ္ဖူး၊ ခရစ္ယာန္ေတြလည္း လက္ခံတယ္လို႔ ေျပာရမယ္။) ဒီေတာ့ အေၾကာင္းမရွိဘဲ အက်ဳိးရွိႏုိင္တယ္Something can create itself out of nothing ဆုိရင္ အရာ၀ထၳဳေတြ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိလာပုံအတြက္ ဘုရားသခင္ကို ရည္ညႊန္းကိုးကားစရာ မလုိေတာ့ဘူး။

သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ဘုရားသခင္က လူကို သူ႔ image အတုိင္းဖန္ဆင္းတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာ့ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းသလဲ၊ ဖန္ဆင္းရသလဲဆိုတာကို ေျပာမထားဘူး။ ေနာက္ပုိင္းမွာ Thomas Aquinas တုိ႔ Hegel တုိ႔က ဒါကို ရွင္းျပဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ enlightenment ေခတ္ေရာက္လာေတာ့၊ reason အားေကာင္းတဲ့ေခတ္ ေရာက္လာေတာ့ လူေတြက သမၼာက်မ္းစာကို ဒီတုိင္းလက္မခံၾကေတာ့ဘူး။ သာသနာျပဳမဲ့လူက နည္းနည္းေလး ရႊီးတတ္ရတယ္။ Aristotle ေလးဘာေလး ဟုိတစ ဒီတစ ညွပ္ေျပာတတ္ရတယ္။ အဲဒိမွာ သူတို႔ေတြရဲ ့အဓိက argument တခုက စၾကာ၀ဠာဟာ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့ အရာႀကီး၊ ဒီေလာက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတဲ့အရာဟာ သူ႔ဟာသူေပၚလာတယ္ဆုိတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔ ေမးတယ္။ မီးျခစ္ကိုၾကည့္၊ မီးျခစ္ဟာ သူ႔ကို လုပ္တဲ့လူမရွိဘဲ ေပၚမလားဘူး။ အဲဒိအတုိင္း ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ အရာရာကို ဘုရားသခင္က ဖန္ဆင္းတယ္ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ကို ရေရာတဲ့။ နိပ္ဟ။

မီးျခစ္ဟာ ျပဳလုပ္သူ မရွိဘဲ ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ဘူး။ (၁)

မီးျခစ္ဆုိတာ ေရေမႊးပုလင္းတို႔၊ လိင္အဂၤါစြပ္တုိ႔လုိ particular object။ အဲဒိ particular ၀ထၳဳေတြကို ျပဳလုပ္တဲ့လူရွိရင္ေတာင္ အဲဒိအခ်က္ကေန ဖန္ဆင္းမႈဆိုတဲ့ general idea ႀကီးရွိတယ္လုိ႔ ဘယ္လုိ ေလာဂ်စ္ကုိသုံးၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်လုိက္သလဲ မသိဘူး။ မီးျခစ္ကုိ ျပဳလုပ္သူရွိတုိင္း ကမၻာႀကီးကုိ ျပဳလုပ္သူရွိမယ္လုိ႔ အာမမခံႏုိင္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ အရာရာတုိင္းကို ျပဳလုပ္သူရွိတယ္ဆုိတဲ့ နိယာမ ရွိမထားလုိ႔ဘဲ။ အဲဒိနိယာမရွိေၾကာင္းကို (၁)နဲ႔ သက္ေသထူလုိ႔မရဘူး။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းလာေၾကာ္လုိ႔ ဖီေလာ္ေဆာ္ဖာေတြက ငတုံးငအေတြမွ မဟုတ္တာ။

Aristotle ရဲ ့ေလာဂ်စ္ဟာ ဒီအတုိင္းပဲ။ Aristotle ရဲ ့ေလာဂ်စ္ကို ၾကည့္ရေအာင္။

လူဆုိတာ ေသမ်ဳိး

ပေလတုိဟာ လူ

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပေလတုိဟာ ေသမ်ဳိး။

အင္းဟုတ္သားပဲ။ ဒါနဲ႔ ေနပါဦး။ လူဆိုတာေသမ်ဳိးဆိုတဲ့အဆုိကို ဘယ္လုိသက္ေသျပမလဲ။ လြယ္ပါတယ္။ ပေလတုိကုိၾကည့္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုၾကည့္၊ အားလုံးဟာ ေသမ်ဳိးေတြခ်ည္းပဲ မဟုတ္ဖူးလား။ Well.. ဒီလူေတြ ေသမ်ဳိးဆိုတဲ့ အဆိုကို ခင္ဗ်ားက သက္ေသမျပရေသးပဲ သုံးတယ္။ ဒီအဆုိကေန ရလာတဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြကေန ဒီအဆုိကုိ သက္ေသျပန္ျပတယ္။ ဒါလားဟဲ့ ေလာဂ်စ္… Aristotle ကို ေနာက္ပုိင္းငတိေတြ အထူးသျဖင့္ ရီေနဆင့္ကာလက ငတိေတြေလွာင္မယ္ဆုိလည္း ေလွာင္စရာပဲေနာ့။

ေစာေစာက မီးျခစ္ဆံသုံးၿပီး ဘုရားသခင္ရဲ ့ဖန္ဆင္းမႈရွိေၾကာင္း သက္ေသထူဖုိ႔ ႀကိဳးစားသူဟာလည္း အဲဒီ နည္းနည္းပ်က္ေနတဲ့ Aristotle ရဲ ့ေလာဂ်စ္ကို ယူသုံးထားတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ စၾကာ၀ဠာဟာ ထူးဆန္းအံအားသင့္စရာေကာင္းလွတာမို႔ ဖန္ဆင္းရွင္ ရွိကိုရွိရမယ္လုိ႔ ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒီမ်ားက ေစာဒကတက္ၿမဲတက္ေနမွာဘဲ။ ေျပာမယ္ဆုိ လူ႔ခႏၶာဟာလည္း ဘယ္ေလာက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းလဲ။ သူ႔ဟာနဲ႔သူ အလုပ္ကို ျဖစ္လို႔။Hawking ရဲ ့အေျဖက

Grand design doesn’t require a grand designer; or any designer at all for that matter.

တကယ္ေတာ့ ဒါသူ႔ ေအာရီဂ်င္နယ္ argument မဟုတ္ဖူး။ Bertrand Russell နဲ႔ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါး အရာခပ္သိမ္းကို ဖန္ဆင္းတဲ့ ဘုရားသခင္ရွိမရွိ စကားစစ္ထုိးၾကတုန္းက Russell ကအဲသလုိ ခပ္ဆင္ဆင္ေျပာခဲ့ဖူးတာ မွတ္မိတယ္။ Bertrand Russell ရဲ ့Why I’m not a Christian ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ ဒီစကားစစ္ထုိးပဲြက ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ပါတယ္။

က်ဳိက္ထီးရုိးဘုရားႀကီးကိုၾကည့္။ ေက်ာက္သားထုႀကီးေပၚမွာ ရေသ့ဦးေခါင္းပုံလုိ႔ လူေတြက ျမင္ၾကတဲ့ ေက်ာက္တုံးႀကီးတတုံး တည္းတည္းေလးတင္ေနတာ။ ဘယ္ေလာက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းလဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲ့သလုိ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းရုံနဲ႔ ဒီေက်ာက္တုံးႀကီးဟာ တန္ခုိးရွိလို႔ အဲ့သလုိတင္ေနႏုိင္တာလုိ႔ ယူဆတာကေတာ့ a big leap of reasoning ဆင္ျခင္တုံတရားကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားၿပီးေရာက္လာတဲ့ ေကာက္ခ်က္ပဲ။ ေျပာမယ္ဆုိ ခ်ီလီအပါအ၀င္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြနဲ႔ လကမၻာေပၚမွာလည္း က်ဳိက္ထီးရိုးဘုရားပုံစံမ်ဳိးပဲ ရင္သပ္ရႈေမာစရာ သဘာ၀ရဲ ့ ဖန္တီးခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။

The Grand Design ကို မဖတ္ရေသးဘူး။ London Times မွာ serialized လုပ္ထားသေလာက္သာ ဖတ္ရတာ။ ဒါေပမယ့္ စၾကာ၀ဠာေပၚေပါက္လာပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖတ္ခဲ့ဖူးသမ်ွထဲမွာ အေကာင္းဆုံးစာအုပ္ကေတာ့ Steven Weinberg ရဲ ့The First Three Minutes ပဲ။ The Grand Design ဟာ ဖတ္သင့္တဲ့စာအုပ္ပဲ။ ဖတ္ၿပီးသူမ်ား review ေရးမယ္ဆုိလွမ္း အသိေပးပါလုိ႔… ဆယ့္ရွစ္ေပါင္ဆုိေတာ့ ေစ်းမ်ားေသးတယ္။ စာၾကည့္တုိက္ေတြမွာလည္း မေရာက္ေသးဘူး။

FT ထဲမွာေတာ့Hawking နဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္Roger Penrose ဆိုတဲ့ အရမ္းအရမ္းကို သတင္းေမႊးတဲ့ သခ်ၤာဆရာတေယာက္က review ေပးထားတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအတြက္ ေ၀ငွလုိက္ပါတယ္။

၀တုတ္

The Grand Design

Review by Roger Penrose

Published: September 4 2010 00:21 | Last updated: September 4 2010 00:21

The Grand Design, by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, Bantam Press RRP£18.99, 208 pages

 

In The Grand Design, Stephen Hawking gives his perspectives on physical reality and expectations for future fundamental physics, ably assisted by the fine science writer Leonard Mlodinow. These issues are made accessible to general readers via apposite analogies. Nonetheless, I doubt that adequate understandings can arise in this way. This applies particularly to “M-theory”, a popular (but fundamentally incomplete) development of string theory, regarded by the authors as most promising for future physics, and illustrating Hawking’s strange-sounding philosophical standpoint of theory-dependent realism put forward here.

Concerning the latter, which I shall try to explain shortly, it may be illuminating to recall a dinner party in California in the early 1970s. Earlier, Stephen Hawking and I had apparently shared similar views on the nature of physical reality, but afterwards our viewpoints took very different turns. Sitting at the head of my table, seeming intent on getting a rise out of those present, Hawking made three remarkable assertions. The first, “baryon number is not conserved”, while unorthodox, did not particularly trouble me. Baryon conservation is what prevents atomic nuclei from decaying away. Hawking’s proposal entailed an unobservably slow decay rate, not disturbing to my world-view.

—-

Roger Penrose is Emeritus Rouse Ball Professor of Mathematics at the University of Oxford

ေကာ္ပီရုိက္ရွိေနလုိ႔ Roger Penrose ရဲ ့ရီဗ်ဴးကို အကုန္မျပႏုိင္ပါ။ FT မွာရွာၾကပါကုန္..

Discussion

6 thoughts on “Book Review 3

 1. just scan trhough from news headlines… said that v.controversial.

  so much Interesting. But I won’t find time to read it.
  Bcos, the fact is that we can think of anything as large as universe, but we will never get the answers ( reason).
  thanks for your intro , it’s enough for me…
  🙂
  but if you make a review, welcome :))

  Posted by K | 07/09/2010, 13:09
 2. If a match is designed/made by someone, does he/she has an right to destroy the match and all of its generations later on???

  If the parent used up most of their strength, care, money, time (at least 10 months), etc. to brought up a child, do they have a right to destroy their child later on???

  If “God” spend mere 7 days (out of his/her infinity time) to create human being and universe, does he/she has a right to destroy them later on?

  Posted by Mr A | 07/09/2010, 20:42
 3. စာေမးပြဲပိေနလို႔ ပို႔စ္ေတြ အခုမွ ေသခ်ာ ဖတ္ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေဟာကင္းရဲ႕ ဒီစာအုပ္သတင္းကို ေတြ႕လိုက္ေတာ့ စဥ္းစားမိတာက “အင္း… ဒီလူႀကီးေတာ့ မီး႐ႉးမီးပန္းေတြ ေဖာက္ျပန္ၿပီ” လို႔။ မီဒီယာဆိုတာကလည္း မီးပန္းေဖာက္မွ သတင္းျဖစ္ေတာ့ မီးပန္းေတြအေၾကာင္းပဲ သတင္းေရးၾကတာေပါ့ေလ။

  ဒီစာအုပ္ကို မဖတ္ရေသးပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ဖတ္ျဖစ္မယ္လည္း မထင္ဘူး။ သတင္းေတြမွာ ေတြ႕သမွ်ရယ္၊ အခုကို၀တုတ္ ကူးတင္ထားတဲ့ Penrose ရဲ႕ review ရယ္၊ Peter Woit ရဲ႕ Not Even Wrong ဘေလာ့က ေျပာသမွ်ရယ္ပဲ ဖတ္ရေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ ေဟာကင္းရဲ႕ စာအုပ္ထဲ ပါတာေတြဟာ သူ႕ အျမင္ (opinion/hunch) ေတြသက္သက္ပဲ။ philosophical view လို႔ ေျပာရမွာေတာင္ philosophy ကို အားနာပါတယ္။ မွန္းၾကည့္ရသေလာက္ စာအုပ္ထဲမွာ ပါတာေတြက သိပၸံလည္း မဟုတ္၊ သခ်ၤာလည္း မဟုတ္၊ Pauli စကားကို Woit ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မွာ ယူသံုးသလို သံုးရရင္ ေဟာကင္းရဲ႕ တခ်ိဳ႕အဆိုေတြက မွားတာေတာင္မဟုတ္ဘူး (not even wrong)။ (ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မွန္/မွား သိပၸံနည္းက် သက္ေသျပလို႔ မရလို႔။ သူ႕ရဲ႕ ဇာတ္လိုက္ string theory ဆိုတာကိုလည္း တခ်ိဳ႕ Peter Woit လို လူေတြက သေဘာက်တာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေပးတဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြက ‘ယေန႔ မိုး႐ြာခ်င္ ႐ြာမည္၊ မ႐ြာခ်င္လည္း ေနမည္’ ဆိုတာမ်ိဳးေတြတဲ့။ ထားပါေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ field လည္း မဟုတ္ပါဘူး။) ခက္တာက သိပၸံပညာ႐ွင္က ေရးတာဆိုေတာ့ သိပၸံလို႔ တခ်ိဳ႕ေတြက ထင္ခ်င္ထင္ၾကမွာ။

  ၿပီးေတာ့ ဒီဘုရားကိစၥက အၿမဲပဲ တိုင္ပတ္တယ္။ God is the axiom လို႔ ေျပာရမယ္။ ယူခ်င္လည္းယူ၊ မယူခ်င္လည္းေန၊ ေနာက္ ယူ/မယူ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ေနခ်င္လည္းေန။ Axiom ကို မွန္/မွား သက္ေသျပဖို႔ ႀကိဳးစားရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သိပၸံက အမ်ားဆံုး လုပ္ႏိုင္တာက God ယံုတဲ့ လူေတြကို God ဆိုတာရဲ႕ ပံုသဏၭာန္ form ကိုသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း႐ွိတယ္။ ဥပမာ ခုနစ္ရက္နဲ႔ ဖန္ဆင္းတယ္ ဘာညာေပါ့။ ဒါေတာင္ ကတ္သီးကတ္သပ္ ေျပာခ်င္ရင္ ေျပာလို႔ရေသးတယ္။ God မ႐ွိဘူးလို႔ လံုး၀ အျမစ္ျဖတ္ဖို႔ကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သခ်ၤာသမား (အထူးသျဖင့္ algebraist) ခရစ္ယာန္ေတြၾကားမွာ ေျပာေလ့႐ွိတဲ့ ဟာသ႐ွိတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ယံုသလား Do you believe in God? လို႔ ေမးရင္ အေျဖက “Yes, up to an isomorphism” တဲ့။ (အေျဖကို ဘာသာ မျပန္တတ္လို႔ မျပန္ေတာ့ဘူး။)

  ေနာက္ လက္ဖက္ရည္ အတူတူေသာက္ျဖစ္ရင္ ေလဆက္ပြားၾကတာေပါ့ ကို၀တုတ္ေရ။ 😀 ေအးေအးေဆးေဆး ပြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေန႐ွိရင္ ဒါမ်ိဳးက ပြားလို႔ေကာင္းမွေကာင္း။ အခုေတာ့ အိပ္ဦးမယ္။

  Posted by ပိုင္ (Pi) | 18/09/2010, 07:36
 4. ကြ်န္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ Hawking ေျပာတဲ့ထဲမွာ spontaneous creation is the reason … why we exist ဆုိတဲ့ စကားတခြန္းပဲ လြန္တယ္လုိ႔ ထင္တယ္။ Grand design doesn’t require a designer ဆိုတဲ့စကားကေတာ့ philosophically မွန္တယ္။ The existence of a grand design doesn’t entail the existence of a deigner.အဲဒိအဆုိကေန God is not necessary ဆိုတဲ့ အဆုိဟာ naturally လုိက္လာတယ္။ Not necessary လို႔ ေျပာတဲ့အတြက္ God မရွိဘူးလို႔ေတာ့ ေျပာလုိ႔မရဘူး။ အလြန္ဆုံး we don’t know လုိ႔ပဲ ေျပာႏုိင္မယ္။ စကားမစပ္ agnostic ေတြလည္း ‘not even wrong’ အစားထဲမွာ ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ဆုိ သူတုိ႔က ေသခ်ာမသိတာကို မသိဘူးလုိ႔ လက္ခံထားတာကိုး။ ဒီေတာ့ သူတို႔ကုိ အမွားအမွန္ သက္ေသျပလို႔ မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ Hawking ေျပာတာကို philosophical ျဖစ္မျဖစ္ ျငင္းရတာကေတာ့ philosophy ကို ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသလဲ၊ ဘယ္လုိနားလည္ၾကသလဲဆုိတဲ့ အခ်က္ေပၚလည္း မူတည္ေသးတာကိုး။
  ေနာက္မ်ားမွ ဆက္ရီႊးတာေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း စာသင္ခန္းဘက္ ျပန္လွည့္ရေကာင္းမလား စဥ္းစားေနတာ။ 😀

  Posted by watote | 18/09/2010, 13:58
  • “စကားမစပ္ agnostic ေတြလည္း ‘not even wrong’ အစားထဲမွာ ပါတယ္” ဟဲ… အဲဒါဆိုရင္ သိပၸံ/သခ်ၤာ အျပင္က ကိစၥေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို not even wrong လို႔ ေျပာရမယ့္ပံုပဲ။ 😀 ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာက အဲဒီလို မဟုတ္ပါ ကို၀တုတ္ေရ။ ေဟာကင္း ေျပာထားတဲ့ သိပၸံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျမင္ေတြကို ေျပာတာပါ။ Penrose ရဲ႕ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ပါတဲ့ ေဟာကင္း ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ သိပၸံအဆိုေတြရယ္၊ Woit ဘေလာ့ဂ္ထဲမွာ ေရးထားတဲ့ အဲဒီစာအုပ္ထဲက M-theory နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အဆိုေတြဆိုတာရယ္ကို ေျပာတာပါ။ (Woit ကေတာ့ M-theory ဆိုတာႀကီးကပါ not even wrong တဲ့။) သိပၸံပညာ႐ွင္က သိပၸံအေၾကာင္းေရးတိုင္း သိပၸံ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျပာခ်င္တာပါ။

   သိပၸံ/သခ်ၤာ မဟုတ္တဲ့ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ဒီ Pauli ရဲ႕ စံနဲ႔ ႏိႈင္းလို႔ေတာ့ ဘယ္ရမလဲေလ။ ဒီလိုသာ လုပ္လို႔ရေၾကးဆို philosophy ကို သခ်ၤာလိုလုပ္ထားတာ ၾကာလွေရာေပါ့။ (သခ်ၤာက focus က်ဥ္းေတာ့ ဘယ္ axiom ယူရမယ္၊ ပန္းတိုင္က ဘာ ဆိုတာ ႐ွင္းတယ္။ philosophy က စဥ္းစားတဲ့ နယ္က်ယ္ေတာ့ ဘယ္ axiom ယူသင့္တယ္ ဆိုတာမွာကို သခ်ၤာလို အတိအက် ေျပာမရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဘေလာ့ဂ္မွာ စေျပာခဲ့တဲ့ “အသိ” ပို႔စ္တုန္းက ဟာမ်ိဳးေပါ့။) ဒါနဲ႔ ကို၀တုတ္ရဲ႕ Thoughts on Hobbes… (3) မွာ ပါတဲ့၊ Hegel ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ သခ်ၤာဟာ philosophy အတြက္ အတုယူစရာ ဘာသာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ (Hegel ဘာေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္ မသိေပမယ့္ ကို၀တုတ္ေရးတာ ဖတ္ရသေလာက္ေတာ့) လက္ခံတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္ထင္တာက သခ်ၤာက philosophy ကို အတုယူထားတာ၊ မဟုတ္ဘူးလား။) အဲဒီ series ကို ေစာင့္ဖတ္ေနတယ္။ ေနာက္ပိုင္း Hegel, Russell စသည္ျဖင့္ ဆက္ေရးမယ္ဆိုရင္ ဖတ္ခ်င္ေသးတယ္။

   Posted by ပိုင္ (Pi) | 18/09/2010, 19:41
   • I also like to continue and I have a publisher already at home. 😀 But you know, I’m seriously thinking of studying formally again. the trouble is i can’t decide which subject i should settle in. if that materialized, i would not be as prolific as I now am.
    Did you have a good time in the examination hall? How did it go? Good luck!!! Can’t type Burmese font now..

    Posted by zizawa | 18/09/2010, 21:46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog Stats

 • 93,086 hits
%d bloggers like this: